Veiksmīgi noslēgušās ceturtās Grindeks Profesiju dienas skolēniem

Veiksmīgi noslēgušās ceturtās Grindeks Profesiju dienas skolēniem

10/05/2013

Šodien, 10. maijā notiek Grindeks organizēto „Profesiju dienu skolēniem” noslēguma pasākums, uz kuru aicināti visi jaunieši, kas šogad piedalījās projektā, lai tuvāk iepazītu kāduar ķīmiju un farmāciju saistītu profesiju.

„Profesiju dienas skolēniem” zāļu ražotājs Grindeks rīko jau ceturto gadu, un jauniešu vēlme piedalīties šajā projektātradicionāli bija ļoti liela. Pieteikumus bija atsūtījuši vairāk kā 130 skolēnino 23 Latvijas pilsētām un novadu centriem. Četrdesmit motivētākajiem no viņiem tika piedāvāta iespēja vienu dienu pabūt kopā ar sevi interesējošās profesijas speciālistiem un aktīvi līdzdarboties viņu amata noslēpumu izzināšanā.

Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Grindeks mērķis ir stimulēt jauniešu vēlmi apgūt inženiertehniskās un dabas zinātnes, atbalstot viņu interesi par karjeras iespējām ar ķīmiju un farmāciju saistītās jomās. Mūsu projekts sevi ir apliecinājis jau vairākus četrus gadus sekmīgi papildinot dabaszinātņu studiju programmas ar jauniem, daudzsološiem studentiem. Tiekoties ar šiem jauniešiem, un redzot viņu aizrautību, ieinteresētību un mērķtiecību, esmu pārliecināts, ka nacionālā ķīmijas un farmācijas industrijas attīstība arī nākotnē būs drošās rokās.”

„Profesiju dienu” noslēguma pasākumā jauniešiem bija iespēja paviesoties dažādās uzņēmuma ražotnēs un laboratorijās, kā arī praktiski līdzdarboties eksperimentos, vērojot dažādu ķīmisko reakciju norises.

Grindeks Personāla departamenta vadītāja Inese Kalēja: „Iepazīstoties ar „Profesiju dienu” dalībniekiem, biju patiesi patīkami pārsteigta par jauniešu motivāciju un vēlmi pastiprināti apgūt tieši dabaszinātņu nozares. Skolēni ar aizrautību stāstīja par saviem skolotājiem, kas mācējuši radīt viņos interesi par šiem mācību priekšmetiem, par savām ārpusskolas aktivitātēm un sekmīgo dalību ķīmijas, bioloģijas vai fizikas olimpiādēs. Iespēju tuvplānā iepazīt profesijas un mēģinot pašiem iejusties konkrētā speciālista ikdienas darbā – tieši to jaunieši atzina par dienas vērtīgāko pieredzi. Skolēnu atsauksmes ļauj secināt, ka gūtie iespaidi ir pamudinājums vēl mērķtiecīgāk mācīties, lai nākotnē studētu un strādātu ķīmijas, farmācijas vai dabaszinātņu jomās.”

„Profesiju dienas skolēniem” ir īpaši uz karjeru ķīmijas un farmācijas nozarē orientēts projekts, kuru organizē Grindeks, un kas šogad norisinājās no 1. februāra līdz pat 10. maijam. Projekta laikā Grindeks piedāvāja iepazīt desmit, ar farmācijas nozari tieši saistītas, profesijas. Ņemot vērā lielo skolēnu atsaucību un farmācijas ražošanas uzņēmuma specifiku un reglamentēto darbību, konkrētā profesijas izzināšanas diena tika izvēlēta, savstarpēji pielāgojot uzņēmuma un katra skolēna iespējas laikā no februāra līdz maijam.

Saistītās ziņas

Grindeks_Razotnes9

Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina,...
18/07/2023
magnifiercrossmenu