Domā zaļi! Dari kā Grindeks!

Domā zaļi! Dari kā Grindeks!

Progress nav iespējams bez domāšanas maiņas – katrs ir atbildīgs par nepieciešamo darba resursu izmantošanas izvērtēšanu un atkritumu šķirošanu. Mēs visi aktīvi iesaistāmies vides jautājumu risināšanā, ikdienā uzņemamies vienādu atbildību par enerģijas patēriņu.

Būdams viens no spēcīgākajiem farmācijas ražotājiem Baltijas reģionā, Grindeks apzinās, ka pacientu veselība lielā mērā ir atkarīga arī no svaiga un nepiesārņota gaisa, labiem dzīves apstākļiem un dabas resursu pieejamības. Rūpīga un atbildīga attieksme pret dabu un vidi ir vēl viens veids, kā Grindeks veicina sabiedrības veselību un labklājību.

Mēs nodrošinām un kontrolējam visu produkta dzīves ciklu, sākot no laboratorijas pētījumiem līdz gatavo zāļu formu piegādei klientiem (vairumtirgotājiem, aptiekām, slimnīcām). Ilgtspējīga resursu izmantošana, efektīva atkritumu apsaimniekošanas sistēma, rūpīga produkta dzīves cikla kontrole un pārredzamība ir obligāti nosacījumi veiksmīgai Grindeks darbībai. Mēs regulāri pārskatām savus iekšējos uzņēmējdarbības procesus, lai identificētu uzlabojumu iespējas un integrētu jaunus inovatīvus risinājumus efektīvākai vides aizsardzībai saskaņā ar pašas Grindeks noteiktajiem standartiem un starptautisko tiesību aktu prasībām.

Grindeks vides aizsardzības jomas:

  • Enerģijas patēriņš
  • Ūdens patēriņš
  • Atkritumu daudzums
  • Emisija gaisā
  • Produkta ietekme uz vidi, uzlabojot tā ražošanas un inovācijas procesu.

Mēs ievērojam vairāk nekā 70 saistošos vides aizsardzības normatīvos aktus un prasības, turklāt uzņēmumam ir Valsts vides dienesta izsniegta A kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai.

Uzņēmuma vides pārvaldības sistēma ir izveidota saskaņā ar standartu LVS EN ISO 14001, savukārt energopārvaldības sistēma atbilst standartam LVS EN ISO 50001. Videi draudzīgu tehnoloģiju izstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Komisijas ieteikumiem, kas ietver labākos pieejamos tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus smalkās organiskās sintēzes procesu īstenošanai, kā arī emisiju un atkritumu samazināšanai un otrreizējai pārstrādei.

Grindeks ievēro Eiropas Komisijas vadlīnijas par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem un analogām farmācijas ražošanas papildnozarēm. Uzņēmumā ir videi draudzīga rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas koncepcija ar modernu, slēgtu rūpniecisko bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Attīrīšanas iekārtās darbojas moderna laboratorija, kurā tiek veiktas notekūdeņu analīzes un darbības uzraudzība, kā arī notekūdeņu izpēte.

Go green

Kopš 2021. gada Grindeks koncentrējas uz digitalizāciju. Digitālā transformācija ietver visu esošo biznesa procesu pārskatīšanu – no iekšējiem procesiem un attiecībām starp biznesa struktūrām līdz attiecībām ar klientiem, biznesa plānošanai un jaunu produktu izpētei un attīstībai.

Tehnoloģijas un digitālie risinājumi ļauj mums būt sistemātiskākiem un precīzākiem, tādējādi ļaujot mums efektīvāk pildīt mūsu galveno uzdevumu – nodrošināt pacientus ar nepieciešamajiem medikamentiem.

Grindeks mērķis ir līdz 2025. gadam pilnībā pārtraukt papīra dokumentu apriti.

magnifiercrossmenu