Cilvēktiesības

Cilvēktiesības

Starptautisko standartu un cilvēktiesību ievērošana

Mūsu starptautisko standartu un cilvēktiesību ievērošana balstās uz ANO Globālajā līgumā minētajiem desmit principiem. Tie attiecas uz cilvēktiesībām, darba tiesībām, vides aizsardzība un korupcijas novēršanas jautājumiem biznesā. Ar šiem 10 principiem mēs veiksmīgi īstenojam sociāli atbildīgu uzvedības praksi jau daudzus gadus, veicinot augstākās ētikas biznesa principus Latvijā un ārzemēs.

Mēs īstenojam sociāli atbildīgus principus savā darbā, aicinot arī citus sekot minētajiem principiem, nodrošinot nepārtrauktu sabiedrības attīstību.

1. Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.

2. Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Principi, kas saistīti ar darba tiesībām:

3. Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.

4. Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.

5. Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.

6. Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Principi, kas saistīti ar apkārtējo vidi:

7. Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.

8. Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.

9. Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana

Princips pret korupciju un kukuļdošanu uzņēmējdarbībā:

10. Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kukuļdošanu, gan naudas vai citu labumu izspiešanu).

Vienlīdzība

Dzimumu un vecuma līdzvērtība. Pieredze un zināšanas ir īpašības, kas piemīt vīriešiem un sievietēm, kuru talanti un  uzcītība, kas veido mūsu komandu, ir sastopama visās mūsu darbinieku vecuma grupās. Mūsu cilvēki iedvesmo mūs parādot, ka nedz dzimumam, nedz vecumam nav noteicošas lomas ieņemamajā amatā un darba pienākumos.

Mūsu un pacientu vienlīdzība. Atbildība, ko mēs uzņemamies, ražojot zāles cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas, ir veidota no atklātības, vienkāršības un informācijas pieejamības. Mēs apzināmies, cik nozīmīga ir vienlīdzība starp zāļu ražotāju un zāļu patērētāju, tāpēc esam atvērti dialogiem par daudzpusīgu, pacientam interesējošu informāciju, stiprinot uzticību farmācijas nozarei, kurā jau vēsturiski veidojās, lai nepieciešamās zāles būtu pieejamas visiem cilvēkiem visā pasaulē.

Ētikas standarts

Ētikai ir liela nozīme mūsu ilgtspējā, jo tā palīdz atrast un definēt  mūsu darba principus, lai zināšanas, pieredze un mūsu panākumi farmācijā tiktu nodoti nākamajām paaudzēm, ņemot vērā morālās vērtības visās cilvēku grupās.

magnifiercrossmenu