Par Grindeks finanšu rezultātiem 2014. gada deviņos mēnešos

Par Grindeks finanšu rezultātiem 2014. gada deviņos mēnešos

28/11/2014

Piektdien, 28. novembrī akciju sabiedrības Grindeks „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada deviņu mēnešu nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada deviņos mēnešos bija 63,1 milj. euro, kas ir par 17,3 milj. euro vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2014. gada deviņos mēnešos bija 3,7 milj. euro, kas, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, ir samazinājusies par 4 milj. euro vai 52,4%.

Bruto peļņas rentabilitāte 2014. gada deviņos mēnešos bija 58,3%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 5,8%. 2014. gada deviņos mēnešos Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 57 pasaules valstīm, kopumā par 59,7 milj. euro, kas ir par 16,4 milj. euro vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

  1. gada deviņos mēnešos apgrozījuma rādītāju, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada to pašu periodu, ir ietekmējuši vairāki būtiski faktori – ģeopolitiskā situācija Krievijā un Ukrainā, kas veicinājusi nacionālo valūtu devalvāciju, kā arī vairumtirdzniecības noliktavu atlikumu optimizācija. Minēto faktoru dēļ prognoze, ka darbības rādītāji Krievijā šī gada otrajā pusgadā uzlabosies, nav sasniegusi plānoto rezultātu, savukārt neto peļņas rādītāja samazinājums ir skaidrojams ar ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un attīstībā divos stratēģiskajos projektos. Sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem sekmīgi pabeigti kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – ķīmiskie un preklīniskie farmakoloģiskās efektivitātes pētījumi, kas ir nozīmīgs posms jauna medicīnas preparāta radīšanā. Otrs projekts ir medikamenta Mildronāts® reģistrācija Ķīnā, kur šobrīd tiek veikts preparāta 3. fāzes klīniskais pētījums.

Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2014. gada deviņos mēnešos bija 55,6 milj. euro un ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, par 15,7 milj. euro vai 22%. Galvenie gatavo zāļu tirgi ir Krievija, pārējās NVS valstis, Gruzija un Baltijas valstis. Krievijas, pārējo NVS valstu un Gruzijas pārdošanas apjoms 2014. gada deviņos mēnešos sasniedza 45,2 milj. euro, kas ir par 16 milj. euro vai 26,2% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Augstāko pieaugumu, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, uzrāda Baltkrievija +51%, Azerbaidžāna +36%, Armēnija +31% un Turkmenistāna +29%. Savukārt gatavo zāļu formu pārdošanas apjoms Baltijas un citās Eiropas valstīs sasniedza 10,4 milj. euro, kas ir par 0,3 milj. euro vai 3,4% vairāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. 2014. gada deviņos mēnešos „Grindeks” ir uzsācis gatavo zāļu eksportu uz vairākiem jauniem tirgiem – Lielbritāniju, Somiju, Slovākiju, Spāniju, Nīderlandi un Portugāli. Sekmīgi turpinās pagājušā gadā uzsāktā sadarbība ar Tunisiju, veidojot +78% pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem, un Vjetnamu, palielinot pārdošanas apjomu 12,1 reizes. Tirgos, kas atrodas ārpus NVS un Baltijas valstīm, apgrozījums 2014. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājies par 76%. Visaugstākais pieaugums, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, ir Čehijā +32%.

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,4 milj. euro, kas ir par 1,7 milj. euro vai 18,7% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Galvenie Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi 2014. gada deviņos mēnešos ir Nīderlande, Vācija, Kanāda, ASV, Francija, Īrija un Japāna. Grindeks pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas ir zopiklons, oksitocīns, ftorafūrs, droperidols, ksilazīns, medetomidīns, detomidīns un UDHS.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Darbība augsta riska tirgos rada papildu izaicinājumus, taču Grindeks turpina izstrādāt produktus, realizēt savas ieceres un apgūt jaunus tirgus. Farmācijas nozarei piemīt specifika – rezultātus nav iespējams sasniegt ātrāk kā gribētos un jāraugās ilgtermiņā. Tā kā Grindeks ir uz ilgtermiņa izaugsmi vērsts uzņēmums, mēs soli pa solim strādājam pie dažādu risku mazināšanas un diversifikācijas, biznesa attīstības jaunos tirgos, un, lai samazinātu savas darbības atkarību no situācijas kādā noteiktā reģionā, mēs slēdzam arī līgumus ar jauniem klientiem esošajos tirgos. Nozīmīgi faktori, kas liecina par pozitīvu tendenci un uzlabos Grindeks darbības rādītājus nākotnē, ir stabilais pieprasījums pēc Grindeks produktiem un jaunu produktu reģistrācija dažādos tirgos.”

Grindeks finanšu pārskats 2014.gada deviņos mēnešos (371 KB)

Saistītās ziņas

magnifiercrossmenu