Grindeks zaļā domāšana

Grindeks zaļā domāšana

16/06/2009

Apkārtējās vides aizsardzība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem sabiedrības labklājībai un attīstībai gan šodien, gan arī raugoties nākotnē.

Ne tikai ņemt, bet arī dot

Apkārtējās vides aizsardzība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem sabiedrības labklājībai un attīstībai gan šodien, gan arī raugoties nākotnē. Diemžēl mūsdienu pasaulē ir daudz uzņēmēju, kas domā tikai par savu laicīgā labuma un peļņas gūšanu, aizmirstot par apkārtējo vidi, kurā strādā un piesārņo to. Mēs dzīvojam pastāvīgā mijiedarbībā ar dabu, un mūsu pienākums ir apzināties, ka nevaram no dabas tikai ņemt, jo tās resursi nav bezgalīgi. Vides aizsardzībā atslēgas vārds ir atbildīga rīcība – tāda, kas nodrošina apkārtējās vides saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas nozīmē, ka jau šodien ikvienam ir jādomā, kā nepiesārņot vidi sev apkārt, kā ekonomiski izlietot un saudzēt dabas resursus, turklāt kā to darīt saskaņoti sadarbojoties pilsoniskā, valstiskā un globālā līmenī, jo vides aizsardzību problēmu risināšanā ir nepieciešama koordinēta rīcība.

Biznesa attīstība vai vides aizsardzība?

Rūpēs par apkārtējās vides aizsardzību būtiska nozīme ir ikvienam, jo īpaši uzņēmumiem, kuru ražošanas procesos tiek ietekmēta apkārtējā vide – gaiss, zeme, ūdens un citi vides komponenti. Grindeks kā farmaceitiskās ražošanas līderis Baltijā apzinās savu ietekmi uz apkārtējo vidi un atbildību tās saudzēšanā un, attīstot pasaules līmeņa farmaceitisko rūpniecību, nepārtraukti ievieš videi draudzīgus ražošanas procesus un tehnoloģijas, kas virzīti uz to, lai maksimāli saudzētu un nepiesārņotu apkārtējo vidi. 2009. gada 4. jūnijā Grindeks atklāja jaunas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas ir mērķtiecīgi plānots investīciju projekts, lai, palielinot ražošanas jaudas, uzņēmums ne tikai nodrošinātu stabilu apgrozījuma pieaugumu, bet arī efektīvi rūpētos par apkārtējās vides aizsardzību. Grindeks rūpniecisko attīrīšanas iekārtu projekta īstenošanā ieguldīja 2.5 miljonus latu un, runājot Grindeks padomes priekšsēdētāja Kirova Lipmana vārdiem, tas apliecina, ka farmaceitiskā rūpniecība un uzņēmuma augšupeja ir savienojama ar saudzīgu attieksmi pret dabu.

Ieguvējs ne tikai Grindeks

Jaunās rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika būvētas, lai, palielinot ražošanas jaudas, Grindeks nodrošinātu tādu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu, kas ir saudzīga apkārtējai videi un nepieļauj kaitīgo vielu emisiju augsnē, gaisā un ūdenī. Svarīgi bija nodrošināt arī rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu uzņēmumā uz vietas, tādējādi atslogojot Rīgas pilsētas attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā rodas Rīgas notekūdeņu kvalitātes prasībām atbilstoši notekūdeņi, kas tiek novadīti pilsētas kanalizācijā. Līdz ar to ieguvējs ir ne tikai uzņēmums, kas efektīvi un videi saudzīgā veidā attīra savus rūpnieciskos notekūdeņus, bet arī Rīga, visa Latvija un, kā iekārtu atklāšanas pasākumā uzsvēra Latvijas Republikas Vides ministrs Raimonds Vējonis, arī Baltijas jūra, kas piesārņojuma dēļ „slimo”. Nākotnē Grindeks plāno attīstīt notekūdeņu pētniecības kompetenci un sniegt ieguldījumu piesārņojuma problēmu risināšanā visas Latvijas mērogā.

Pasargāts ūdens, zeme un gaiss

Attīrīšanas iekārtu darbības koncepcija farmaceitiskās ražošanas jomā šobrīd ir unikāla Baltijas mērogā – tajās īstenots bioloģiskās attīrīšanas princips, kas ir modernākais un ķīmiskajā rūpniecībā videi draudzīgākais notekūdeņu attīrīšanas veids. Slēgta tipa attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas nodrošina efektīvu farmaceitiskās ražošanas notekūdeņu attīrīšanu un novērš potenciālo kaitējumu videi. Procesa laikā notekūdeņi tiek novadīti slēgta tipa reaktoros, kur tiek bioloģiski attīrīti, izmantojot mikroorganismus, kas piestiprinās, aug un vairojas īpašās plastmasas kasetēs. Attīrīšanas procesa rezultātā notekūdeņi atbilst Rīgas ūdens notekūdeņu kvalitātes prasībām. Mikroorganismi, kas izpildījuši attīrīšanas funkcijas un aiziet bojā, tiek savākti un rekultivēti vai izmantoti kompostu veidošanai. Attīrīšanas process daudziem noteikti saistās ar nepatīkamu smaku plašā rādiusā, jo tas lielākoties tiek veikts atklāta tipa iekārtās. Grindeks rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesa radītās specifiskās smakas neitralizē slēgtā tipa iekārtas un gaisa filtrācija caur dūņām un priežu mizām pildītu tvertni, kā arī gaiss tiek izvadīts 15m augstumā virs iekārtām un izkliedējas atmosfēras augstākajos slāņos.

Piesārņojuma problēmu risinājumi visai Latvijai

Jaunajā rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēkā ir izbūvētas arī laboratoriju telpas, kurās tiek veiktas notekūdeņu analīzes un noteikti svarīgi notekūdeņu parametri. Nākotnē Grindeks plāno laboratorijā attīstīt un paplašināt notekūdeņu pētniecības kompetenci, lai, attīstot uzņēmumā jaunus produktus, spētu iepriekš plānot to ražošanas procesā radušos kaitīgo vielu efektīvu attīrīšanu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laboratorija varētu risināt arī piesārņojuma problēmas visas Latvijas mērogā – izstrādāt piemērotākās kompleksās attīrīšanas tehnoloģijas rūpnieciski piesārņotu notekūdeņu attīrīšanai, veikt biodegradācijas testus dinamiskos apstākļos, kas būtu maksimāli pietuvināti reālu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskajam režīmam. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīstības ietvaros plānota arī notekūdeņu attīrīšanas modelēšanas pakalpojumu sniegšana citiem rūpniecības uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Projektā plānots piesaistīt ERAF līdzfinansējumu, un šobrīd projekts tiek izvērtēts Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrā.

„Atbildīga rīcība”

Grindeks būdams atbildīgs farmaceitisko produktu ražotājs vienmēr ir bijis orientēts uz visu vides aizsardzības prasību izpildi augstākajā līmenī. Grindeks ir iesaistījies pasaules ķīmiskās rūpniecības programmā „Atbildīga rīcība” („Responsible Care”), kuras mērķis ir pastāvīgi uzlabot visus ar vides aizsardzību, drošību un veselību saistītos aspektus, kā arī būt atklātam un caurskatāmam attiecībās ar sabiedrību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. „Atbildīga rīcība” ir nozīmīgs ķīmijas rūpniecības ieguldījums uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā, palīdz to īstenot drošā un videi draudzīgā veidā un top par uzņēmuma biznesa mērķu un panākumu neatņemamu sastāvdaļu.

Saistītās ziņas

Grindeks_Razotnes9

Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina,...
18/07/2023
magnifiercrossmenu