Grindeks fonds zinātnes un izglītības atbalstam

Grindeks fonds zinātnes un izglītības atbalstam

15/03/2006

Lai atbalstītu un veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabas zinātnēs un farmācijā, vadošais farmācijas uzņēmums Baltijā a/s Grindeks ir izveidojis Grindeks fondu zinātnes un izglītības atbalstam. Pirmais konkurss fonda atbalsta saņemšanai ir izsludināts augstskolu un vidējo mācību iestāžu mācību spēkiem.

„Grindeks straujā izaugsme pēdējos gados ļāvusi uzņēmumam arvien aktīvāk pievērsties dažādām sociālām aktivitātēm. Mēs uzskatām, ka no veiksmīgiem, finansiāli stabiliem un pozitīvi orientētiem uzņēmumiem sabiedrība ir tiesīga gaidīt atbalstu, tāpēc Grindeks kā vadošais farmācijas uzņēmums Baltijā ar šī fonda palīdzību ir uzņēmies virzīt visas nozares attīstību. Jau līdz šim mēs aktīvi atbalstījām zinātnes un izglītības attīstību, tomēr līdz ar uzņēmuma paša izaugsmi ir radusies iespēja to darīt vēl plašāk, izvērtējot nozares prioritātes, sekmējot to attīstību un attīstot arī pielietojamās zinātnes potenciālu nozarē. Man kā Grindeks akcionāram ir svarīgi, lai uzņēmums ne tikai pelnītu, bet arī, lai tas varētu dot ieguldījumu nozares attīstībā,” saka Kirovs Lipmans, Grindeks padomes priekšsēdētājs.

Fonda atbalsts ir orientēts uz četrām atbalsta saņēmēju grupām: augstskolu un vidējās izglītības iestāžu mācību spēkiem; zinātniekiem; augstskolām, vidējās speciālās un vidējās izglītības iestādēm; bakalaura un profesionālo programmu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem farmācijas, bioloģiski aktīvo vielu pētniecības, ķīmijas tehnoloģijas, analītiskās ķīmijas, mikrobioloģijas, vides inženierzinātnes, vides aizsardzības un ekspertīzes specialitātēs.

„Šī fonda izveides un atbalsta nodrošināšanas mērķis ir stimulēt jauniešu interesi par nozari, lai radītu interesi apgūt inženiertehniskās zinātnes, dabaszinātnes un farmāciju. Pašlaik nozarē vērojams kadru trūkums, kuru varētu izskaidrot ar humanitāro zinātņu popularitāti pār eksaktajām zinātnēm nesenā pagātnē, un, tendencei turpinoties, tas varētu nepatīkami ietekmēt visas farmācijas nozares turpmāko attīstību Latvijā. Tāpēc Grindeks kā vadošais farmācijas uzņēmums Baltijā uzskata par savu misiju, piesaistot un izglītojot jaunos speciālistu, kļūst par kadru kalvi nozarei,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valdis Jākobsons.

„Nereti uzņēmēji sūdzas, ka jauniešiem pēc augstskolas beigšanas trūkst praktisko iemaņu, savukārt jaunieši stāsta, ka to trūkums apgrūtina pirmā darba atrašanu. Tāpēc mūsu stipendiātiem būs iespējams vienlaikus ar studijām strādāt a/sGrindeks, tādējādi studiju laikā akadēmiskās zināšanas papildinot ar praktiskā darba pieredzi, kas nozīmē, ka, beidzot augstskolu, viņi būs ne tikai akadēmiski izglītoti, bet jau guvuši pieredzi praktiskā darbā. Turklāt tādējādi mēs dosim arī savu artavu pielietojamās zinātnes potenciāla attīstībā, kas ir tieši saistīta ar valsts konkurētspējas paaugstināšanu,” skaidro Grindeks valdes priekšsēdētājs.

Mācību spēki atbalstu varēs saņemt par padziļināta inovatīva dabas zinātņu kursa vidusskolēniem izstrādi, kā arī nozarei nepieciešamo mācību programmu izstrādi, iesniegšanu licencēšanai vai akreditācijai. Savukārt augstskolas, vidējās speciālās un vidējās izglītības iestādes atbalstu varēs saņemt par specializētu kursu tēmu iekļaušanu mācību programmā, ķīmijas un farmācijas popularizēšanas pasākumiem studentu un audzēkņu vidū, kā arī par virkni citu pasākumu.

Kopējais atbalsts ir Ls 62 860 gadā. Vidējās izglītības iestāžu skolotājiem tiek piešķirtas piecas, bet augstskolu mācību spēkiem – trīs stipendijas. Mācībspēku stipendiju lielums tiks noteikts, ņemot vērā stipendiāta ieguldītā darba apmēru. Izglītības iestādēm gadā tiks piešķirtas 5 prēmijas Ls 5000 apmērā. Sekmīgiem studentiem būs iespējams pretendēt uz stipendiju no Ls 100 līdz 175 mēnesī. Tā tiks piešķirta ar nosacījumu, ka kursa darbi, kā arī maģistra un doktoranta darbi tiek izstrādāti par nozarei aktuālu tēmu. Stipendiju fonds ir Ls 34 475 gadā.

Savukārt prēmiju piešķiršana zinātniekiem kopš 1998. gadā tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju divās nominācijās: „Zelta pūce” par izcilu veikumu vai mūža ieguldījumu zinātnē un „Sudraba pūce” labākajiem jaunajiem zinātniekiem. Gada laikā plānots piešķirt trīs „Zelta pūces” – Ls 1000 prēmiju katram un 4„Sudraba pūces” – Ls 250 katram.

Uz fonda atbalstu varēs pretendēt, piedaloties konkursā, kurā dalībniekus vērtēs izglītības un zinātnes profesionāļi, tostarp Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Ivars Knēts, Latvijas Universitātes rektors Ivars Lācis, Rīgas Stradiņa Universitātes rektors Jānis Vētra un Grindeks valdes priekšsēdētājs Valdis Jākobsons.

Pašlaik tiek izsludināti divi konkursi uz stipendijām augstskolu un vidējās izglītības iestāžu mācību spēkiem un uz atbalsta prēmijām augstskolām, vidējās speciālās un vidējās izglītības iestādēm.

„Mēs pēdējos gados daudz runājam par jauniešu stimulēšanu izvēlēties apgūt inženierzinātnes, tāpēc mēs nolēmām atbalstīt ne tikai zinātniekus un pašus jauniešus, bet arī viņu mācību spēkus, jo nereti tieši skolotājs ir tas, kura spēkos ir radīt papildu interesi par kādu mācību priekšmetu. Mūsu skatījumā vienlīdz svarīgi ir atbalstīt arī izglītības iestādes, tādēļ jaunizveidotajā fondā īpaša programma paredzēta gan augstskolām, gan vidējās izglītības iestādēm,” saka Valdis Jākobsons.

Saistītās ziņas

Grindeks_Razotnes9

Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina,...
18/07/2023
magnifiercrossmenu