Grindeks noslēdzis līgumu par ES fondu projekta īstenošanu

Grindeks noslēdzis līgumu par ES fondu projekta īstenošanu

25/01/2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) š.g. 20.janvārī noslēdza līgumu ar AS Grindeks par Eiropas Savienības (ES) fondu projekta īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā programmā, kas paredz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem.

Projekta, ko īstenos AS Grindeks, mērķis ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekta īstenošanai paredzēti 27 mēneši, un tā kopējās izmaksas – 265 188,45 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 142 456,60 eiro.

Šīs ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Atbalstīti tiek pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Līgumus CFLA slēdz ar zinātniskām institūcijām un uzņēmumiem, kuru projekti pēc izvērtēšanas tika apstiprināti. Kopā šajā programmā tika pieteikti 309 projekti par summu 145 057 174, 09 eiro. Atlases gaitā tālāk tika virzītas 74 projektu idejas, kas sākotnēji saņēma apstiprinājumu ar nosacījumiem. Pašreiz pēc precizējumu saņemšanas 48 projekti ir apstiprināti, bet par pirmo četru projektu īstenošanu jau tiek slēgti līgumi.

Informācija par atlases rezultātiem – visiem galējo apstiprinājumu saņēmušajiem projektiem – tiek publicēta CFLA mājas lapā, izsludinātās atlases sadaļā.
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā, sadaļā Izsludinātās atlases..

Saistītās ziņas

Grindeks_Razotnes9

Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina,...
18/07/2023
magnifiercrossmenu