AS Grindeks saņem Labas prakses balvu

AS Grindeks saņem Labas prakses balvu

30/10/2006

26. oktobrī akciju sabiedrība Grindeks saņēma Labas prakses balvu, kuru pasniedz Valsts darba inspekcija. Balva tiek piešķirta par ievērojamu ieguldījumu drošas darba vides veidošanā jaunajiem darbiniekiem, darba vietu risku apzināšanā un efektīvā novēršanā. Konkursā šogad piedalījās seši uzņēmumi.

Valsts darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Avena norādīja, ka Labas prakses balva akciju sabiedrībai Grindeks piešķirta par veiksmīgu sadarbību ar vairākām izglītības iestādēm, veidojot īpašas jauniešu apmācības programmas, kurās apgūst praktiskās iemaņas un sagatavo zinošākus un atbildīgākus jaunos darbiniekus.„Uzņēmums regulāri novērtē arī darba vietu risku, tādēļ būtiski samazināts bīstamo darba vietu skaits visos darba līmeņos un pozīcijās. Kompānijas darbinieki tiek iesaistīti darba aizsardzības sistēmā, katram darbiniekam ir iespēja informēt vadību par nepieciešamajiem darba vides un apstākļu uzlabojumiem”, stāstīja VDI pārstāve.

Konkursa noslēguma notika diskusija, kurā ministriju, asociāciju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji diskutēja, kā uzlabot drošu iemaņu apguvi un kā samazināt traumatismu, sevišķi būvniecībā. Grindeks Kvalitātes direktors Imants Dāvidsons diskusijā norādīja, ka uzņēmumam sadarbojoties ar RTU un Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžu, šo mācību iestāžu jaunieši ir apguvuši zināmas droša darba iemaņas, taču vispārējās skolās un ģimenē jāvelta lielāka vērība tam, kā sagatavot jauniešus darba dzīvei.

Šī gada Labās prakses balvas uzvarētājam un veicināšanas balvas ieguvējiem būs iespēja piedalīties Eiropas Labas prakses balvas konkursā un Eiropas nedēļas drošībai un veselībai darbā beigu pasākumā Spānijā. Latvijas uzņēmumu labās prakses piemēri tiks publicēti Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mājas lapā un informatīvajā brošūrā.

Labas prakses balvu uzņēmējiem Latvijā tiek piešķirta jau ceturto gadu. Grindeks par uzvarētāju kļuva arī 2003. gadā, kad saņēma balvu darba aizsardzībā par labāko projektu darba apstākļu uzlabošanai uzņēmumā, novēršot saskari ar kaitīgām vielām.

Saistītās ziņas

magnifiercrossmenu