Risku vadības politika

Risku vadības politika

AS Grindeks atbalsta un veicina visaptverošu uzņēmuma risku vadību tās klientu, īpašnieku, darbinieku un partneru labā. Tieši no labas risku vadības ir atkarīga veiksmīga uzņēmuma darbība ceļā uz mērķu sasniegšanu. Riski pastāv vienmēr un uzņēmuma ikdienas darbībā tiek īstenoti dažādi risku vadības elementi. AS Grindeks ir ļoti nozīmīgi saglabāt spēju nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, pārliecinoties par to, ka visi tā aktīvi – kā materiālie, tā arī nemateriālie – ir aizsargāti pret bojājumiem un zaudējumiem.

AS Grindeks tic, ka risku kontrole ir neatņemama veiksmīgas uzņēmuma vadības sastāvdaļa. Vienkāršākais veids, kā veiksmīgi īstenot risku vadību, ir risku faktoru grupēšana un piesaistīšana pie atbilstošajām biznesa funkcijām. Līdz ar to departamentu un struktūrvienību vadītāji līdzīgi kā ir atbildīgi par uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanu, tā arī ir atbildīgi par šādas risku vadības politikas veiksmīgu īstenošanu. Šī politika nosaka visu uzņēmuma darbības jomu risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. Katram no galvenajiem identificētajiem riskiem tiek novērtētas iespējamās sekas, eksistējošās kontroles procedūras un nozīmēti konkrēti uzdevumi tālākai rīcībai.

AS Grindeks rūpējas par to, lai pastāvošā risku vadība tiek veiksmīgi koordinēta un nepārtraukti uzlabota kā uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Katram darbiniekam atsevišķi un visiem kopīgi ir pienākums pārliecināties par to, ka visi riski, kas varētu ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātus un mērķu sasniegšanu, ir izprasti, vadīti un uzraudzīti.

Šai politikai ir pilnīgs uzņēmuma Valdes priekšsēdētāja atbalsts. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbību un veiksmīgu nosprausto mērķu sasniegšanu, AS Grindeks ir nepieciešamā visu darbinieku līdzdalība un sadarbība.

magnifiercrossmenu