Prezidents atbalsta uzņēmēju un zinātnieku piedāvājumu inovācijas attīstībai

Prezidents atbalsta uzņēmēju un zinātnieku piedāvājumu inovācijas attīstībai

04/04/2014

Ceturtdien, 3.aprīlī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar zinātnieku un inovatīvo uzņēmumu biedrības „BIRTI”, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Valsts kancelejas pārstāvjiem, lai pārrunātu inovācijas infrastruktūras attīstības nepieciešamību. Valsts prezidents Andris Bērziņš iepazinās un pauda atbalstu vienotam, atvērta tipa Latvijas Tehnoloģiju institūta izveides projektam.

Ir nepieciešama jauna zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības modeļa izveidošana, kas patlaban ierēdniecības nekvalitatīva darba rezultātā tiek nepamatoti kavēta, par to Valsts prezidentu Andri Bērziņu informēja tikšanās dalībnieki AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans, LU zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks, „BIRTI” valdes priekšsēdētāja Gunta Rača, Latvijas kardioloģijas institūta direktors Andrejs Ērglis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

Sarunas laikā tika pārrunāts jautājums par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piešķiršanu, lai attīstītu pētniecību un inovācijas, kā arī radītu apstākļus privātā finansējuma piesaisti zinātnei. Eiropas Savienības finansējums jākoncentrē viedās specializācijas virzienos, kurus nepieciešams noteikt. Ir jāizveido Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome, kas nodrošinātu Viedās specializācijas stratēģijas izveidi, zinātnisko pētījumu, inovācijas sistēmas un zināšanu ekonomikas attīstību Latvijā. Koordinēta finanšu instrumentu izmantošana izvirzīto mērķu sasniegšanai atbilst arī Eiropas Komisijas rekomendācijām struktūrfondu investīciju plānošanai. Ministru prezidente Laimdota Straujuma stratēģijas padomes izveidi atbalsta un uzņemas pārraudzību, lai tas notiktu un rezultāts tiktu sasniegts.

“Šodien, kad ekonomiskā situācija ir tik mainīga, „BIRTI” ir viena no iespējām stiprināt inovāciju kompetenci un celt Latvijas konkurētspējas līmeni kopumā. Lai sekmīgi darbotos pasaules farmācijas tirgos, mums ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas infrastruktūrā un mūsdienīgu tehnoloģiju nodrošinājumā pētniecībā, izstrādē un ražošanā. Konkurences situāciju diktē tirgus, tāpēc jārīkojas ātri, bet pārdomāti – mērķtiecīgi jāizmanto ES finansējums, lai dotu pēc iespējas lielāku stimulu Latvijas zinātnes un farmācijas ražošanas attīstībai,” uzsver AS Grindeks padomes priekšsēdētājs un “BIRTI” Investoru padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans.

Valsts prezidents pauda interesi ar Latvijas Tehnoloģiju institūta izveides projektu iepazīties detalizētāk un konceptuāli atbalstīja ideju, norādot, ka institūta izveide, kura infrastruktūru varētu izmantot vairāku jomu zinātnieki, būtu efektīvāks risinājums. Tāpat A.Bērziņš rosināja izsvērt iespējas izmantot jau esošo pētniecisko institūtu darbinieku zināšanas un pieredzi. Latvijas Tehnoloģiju institūta izveidošanas iespējas Valsts prezidents pārrunās arī ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.

Zinātnieki un uzņēmēji 10.aprīlī tiksies ar Ministru prezidenti, lai pārrunātu virzību stratēģijas padomes izveidē. Līdz šim Laimdota Straujuma paudusi atbalstu „BIRTI” aicinājumam izveidot Viedās specializācijas stratēģiju, ko pieprasa Eiropas Komisija, un tas ir viens no nosacījumiem Eiropas finansējuma saņemšanai nākamajam plānošanas periodam. Zinātnieki un uzņēmēji cer, ka valsts augstāko amatpersonu atbalsts ļaus ieguldīt finansējumu inovācijas attīstībai, kas sniegtu nozīmīgu devumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Saistītās ziņas

magnifiercrossmenu