Juris Hmeļņickis: Grindeks komandai piemīt pārliecība par savām spējām

Juris Hmeļņickis: Grindeks komandai piemīt pārliecība par savām spējām

03/01/2023

Tikko ir sācies Jaunais 2023. gads. Grindeks valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis atskatās uz uzņēmuma paveikto pagājušā gadā un ar drošu pārliecību stāsta par nodomiem, kas realizējami šogad. Produktu klāsta paplašināšana, darbība jaunās valstīs – ir tikai daži no jautājumiem, kas aplūkoti intervijā.

03 01 23 Juris Hmelnickis LV

Kāds ir bijis Grindeks darbs un veikums 2022. gada laikā?

2022. gadu par vienkāršu noteikti nevar nosaukt, lai gan pērn paveikto kopumā es vērtēju pozitīvi. Pēc sekmīgas Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas mēs sastapāmies ar jauniem pārbaudījumiem. Strauji mainījās ģeopolitiskā situācija, kurai mums, farmācijas ražošanas uzņēmumam, vajadzēja  nekavējoši pielāgoties. Mainīgos apstākļos lēmumu pieņemšana notiek ātrāk un straujāk, tas uzņēmumam palīdz pielāgoties un būt elastīgākam. Vienlaikus jāspēj koncentrēties un fokusēties uz galveno. Nav vairs laika mēnešiem ilgi plānot, jo jāreaģē ir bez kavēšanās.

Manuprāt, mēs arī ar šo tiekam galā ļoti labi. Turklāt vēlos uzsvērt, ka neatkāpjamies no 2020. gadā izstrādātās stratēģijas, uzstādītajiem mērķiem un jaunajiem eksporta virzieniem.

Kas visvairāk ir ietekmējis Grindeks izaugsmi?

Apzināšanās, ka mums ir pastāvīgi jāmainās un jāturpina uzsāktais. Liela nozīme ir sekmīgai sadarbībai starp Grindeks padomi un valdi. Te es vēlos pateikt lielu paldies Grindeks padomei, īpaši, padomes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam par viņa tālredzību, ilgtermiņa redzējumu un sniegto atbalstu valdei un visai Grindeks komandai.

Nu jau varu droši apgalvot, ka ikviens šķērslis ir pārvarams, ja to pavada veselīga spīts un tiekšanās sasniegt mērķi. Nešaubos, ka pērn citos ārējos apstākļos Grindeks attīstība būtu straujāka un panākumi būtu vēl lielāki, jo ļoti lielu uzmanību nācās veltīt dažādām ārkārtas situācijām un neikdienišķu jautājumu risināšanai. Neskatoties uz to, esam ielikuši ļoti stabilus pamatus tālākai Grindeks globālajai ekspansijai.

Pēc kuriem medikamentiem bija vislielākais pieprasījums?

Veselības aprūpes speciālisti novērtē mūsu piedāvātos medikamentus centrālās nervu sistēmas (CNS) slimību ārstēšanai, pretvēža zāles. Pēc mūsu oriģinālā medikamenta Mildronāta® un citiem sirds un asinsvadu medikamentiem 2022. gadā bija stabils pieprasījums. Aug pieprasījums pēc mūsu jaunās terapeitiskās grupas – diabēta zālēm, piemēram, Sitagliptin-Grindeks.

Soli pa solim mēs paplašinām savu produktu portfeli, vienlaikus arī pārskatām visu produktu klāstu un pārtraucam ražot zāles ar zemiem rentabilitātes un pieprasījuma rādītājiem.

Kādas izmaiņas ir iecerētas Grindeks produktu klāstā? Kādām terapeitiskajām grupām jeb virzieniem būs vērsta galvenā uzmanība?

Esam skaidri definējuši terapeitiskās grupas – kardioloģija, CNS, onkoloģija, diabēts. 2023. gadā stratēģiskajiem virzieniem pievienojas dermatoloģija. Norit dermatoloģijas produktu pētniecības un izstrādes darbi – pagājušā gadā reģistrācijai iesniedzām piecus produktus, vēl piecus iesniegsim 2023. gadā. Meitas uzņēmums Kalceks turpina koncentrēties uz zālēm slimnīcu vajadzībām, paplašinot antibiotiku un oftalmoloģijas medikamentu piedāvājumu.

2023. gadā lielu uzmanību veltīsim jaunu aktīvo farmaceitisko vielu izstrādei, kas pēcāk tiks izmantotas mūsu gatavo zāļu formu ražošanai.

Kā kopumā var raksturot situāciju farmācijas un zāļu ražošanas sektorā Latvijā un globāli?

Grindeks pamatoti ir viens no veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem un farmācijas sektora attīstības virzītājiem. Līdz ar to arī rada augstu vērtību Latvijas valsts ekonomikai kopumā gan nomaksāto nodokļu izteiksmē, gan izglītības un zinātnes veicināšanā, gan labi apmaksātu darba vietu nodrošināšanā.

Mēs arī izjūtam kopējo ekonomisko situāciju, piemēram, inflācijas palielināšanos un iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos. Tāpat kā katra ģimene, saņemot jaunu rēķinu, arī mēs kā uzņēmums saskaramies ar gāzes un elektrības dārdzības pieaugumu. Lai gan Latvijā ir viens no lielākajiem inflācijas rādītājiem, nelabvēlīga inflācijas izplatība ir sastopama arī citviet. Mēs eksportējam zāles uz vairāk nekā 100 pasaules valstīm, un ekonomiskās attīstības sabremzēšanās ir izjūtama visur, arī Eiropas lielajās valstīs – Vācijā, Francijā un Lielbritānijā. Uz patentbrīvo zāļu ražotājiem, kuru vidū ir arī Grindeks, ir jūtams liels spiediens. Iepriekš uzņemtās saistības par  valsts kompensējamo zāļu piegādi ir sarežģīti izpildīt energonesēju, transporta un citu izmaksu straujā pieauguma dēļ. Zāļu cenu pārskatīšanas procedūra katrā valstī nenotiek ātri, bet gāzes un elektrības izmaksu ietekme uz zāļu ražošanu ir tūlītēja.

Kā tiek īstenota 2025. gadam izvirzītā Grindeks koncerna stratēģija?

Grindeks koncerna rūpnīcas Latvijā, Igaunijā un Slovākijā sekmīgi strādā, maksimāli izmantojot ražošanas jaudas koncerna vajadzībām, proti, Grindeks un Kalceks produktu ražošanai. Pakāpeniski atsakāmies no kontraktražošanas pakalpojumu sniegšanas citiem farmācijas uzņēmumiem, jo pieprasījums pēc mūsu pašu zālēm ar katru gadu pieaug.

Baltijas reģiona lielākā Inovāciju centra būvniecības projekts, kam esam pabeiguši projektēšanas pirmo posmu, Grindeks attīstībai ir ļoti nozīmīgs, tomēr, ņemot vērā straujo būvniecības cenu kāpumu, neskaidro ekonomisko un ģeopolitisko situāciju, šis milzīgais investīciju projekts uz laiku, ne ātrāku par 2023. gada pirmo pusgadu, ir pieturēts. Mūsu piesardzība balstās uz racionāliem lēmumiem un izmaksu aprēķiniem, jo jaunajā centrā plānojam uzstādīt daudzveidīgas tehnoloģiskās iekārtas, ieviest komplicētus ražošanas procesus, kā arī automatizētus un energoefektīvus tehniskos risinājumus.

Noteikti vēlos pieminēt, ka Grindeks sper ļoti nozīmīgus soļus digitalizācijas jomā. Esam uzstādījuši ļoti augstu latiņu – pāriet uz digitālu darbību 2025. gadā ikvienā jomā un ikvienā valstī, kur nav valsts noteiktu likumdošanas ierobežojumu. Mēs sākām ar vienkāršu printeru skaita samazināšanu, bet turpinām ar dažādu procesu digitalizāciju personāla vadības jomā, finanšu un citu dokumentu plūsmā. Pagājušā gadā ieviesām digitālo personāla vadības rīku SAP Success factors. Tātad, kur vien būs iespēja pāriet uz digitālo formātu, Grindeks to izdarīs. Šīs ir ļoti būtiskas pārmaiņas, kas skar ikvienu darbinieku, tāpēc esmu pateicīgs ikvienam par izpratni un ieinteresētību mainīties. Progress tiešām ir milzīgs, un jau 2023. gadā četras Grindeks struktūrvienības pilnībā pāriet uz digitālu darba pieeju.

Kas pašlaik notiek Grindeks eksporta tirgos? Kā Grindeks plāno diversificēt eksporta tirgus?

Atbilstoši ilgtermiņa stratēģijai, dibinām jaunus meitasuzņēmumus valstīs, kur darbība ir prognozējamāka un nav pakļauta augstiem riskiem. Tās ir Eiropas Savienības valstis, Šveice, ASV,  Kanāda, Japāna un Dienvidkoreja. Šobrīd daudzās valstīs notiek vadošo darbinieku atlase, un, tai noslēdzoties, darbu attiecīgajās valstīs uzsāks profesionāli vadītāji (Country managers – angļu val.), kas savā valstī būs atbildīgi par biznesa attīstību, Grindeks un Kalceks medikamentu mārketingu un pārdošanu.

Katrā terapeitiskajā virzienā mums ir reprezentabls efektīvu un mūsdienīgu zāļu klāsts nevis viens vai daži produkti. Tas vairo pacientu un veselības aprūpes speciālistu, īpaši ārstu, uzticamību mūsu piedāvājumam. Visās valstīs, kur jau strādā vai darbu uzsāks mūsu meitas uzņēmumi, veicam produktu izvēli. Tas ir sarežģīts un skrupulozs darbs, kas katrā atsevišķā valstī tiek balstīts uz datu analīzi un pacientu vajadzībām. Kā jau minēju, mūsu eksporta aptvere ir vairāk nekā 100 valstis, bet meitas uzņēmumi drīz strādās 31 valstī. Mums tas nozīmē padziļinātu katras valsts veselības aprūpes un pacientu vajadzības izpratni. Vienkāršoti  tas nozīmē “attīstīties un iedziļināties vairāk, nopietnāk”. Organizēt savu darbību vai eksportu ar sadarbības partneru palīdzību ir viens modelis, bet atvērt savus uzņēmumus ir pilnīgi cita pieeja. Tā mēs arī izvairāmies no pēkšņām pārmaiņām vienā vai otrā valstī.

Kurās valstīs Grindekam ir izdevies ātri un efektīvi uzsākt savu darbību?

Nav tādu valstu, kur viss ir viegli un vienkārši. Farmācijā vispār nekas nemēdz būt vienkāršs. Eiropas Savienības valstīs zāļu tirgus ir sen izveidojies, stabils, un jaunam spēlētājam tajā ienākt prasa pūles. Konkurence ir liela, un, atklāti sakot, nekur mūs negaida ar atplestām rokām. Viss jādara pašiem. Varbūt kādam mēs izskatāmies pārdroši, bet Grindeks komandai piemīt pārliecība par savām spējām un prasmēm. Bailes nav mūsu sabiedrotais. Turklāt mūsu akcionāri mudina mūs virzīties uz Eiropas Savienību, ASV, Japānu un citām ekonomiski attīstītajām valstīm.

Vai Grindeks saskaras ar darbaspēka trūkumu? Kāds ir darba tirgus vērtējums?

Grindeks Latvijā strādā 770 darbinieki, koncernā – virs 1500. Pēdējos gados šis skaits ir nemainīgs, neskatoties uz darbības apjoma palielināšanos. Apgrozījuma rādītājs uz vienu darbinieku palielinās, un tas liecina par darbības efektivitātes pieaugumu. Tas savukārt ļauj uzņēmumam vairāk pievērsties motivācijas un lojalitātes programmas paplašināšanai. Lai uzņēmums varētu palielināt darbinieku atalgojumu, mums ir jāstrādā efektīvāk, jāatsakās no funkcijām vai darbībām, kas vairs nav nepieciešamas.

Mūsu uzņēmumā strādā daudz dažādu jomu ķīmijas speciālistu, te mēs sastopamies ar vairāk izaicinājumiem nekā citās profesijās, tādēļ uzņēmums daudz iesaistās dažādos izglītību veicinošos projektos. Mēs apzināmies, ka kā darba devējs arī konkurējam globāli. Esam ieinteresēti, lai Latvija būtu pārtikusi, iedzīvotājiem draudzīga, droša un konkurētspējīga valsts, kurā jaunieši vēlas dzīvot un veidot savas karjeras un ģimenes. Grindekā ir daudz spilgtu karjeras izaugsmes piemēru. Dažkārt es brīnos, ka uz dažiem perspektīviem amatiem ar ļoti interesantu darba saturu, ir ļoti maz pretendentu pieteikumu.

Kā var noraksturot Grindeks komandu?

Pastāv uzskats, ka komanda ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Te gribētu teikt, ka ir notikušas pārmaiņas apziņā, kas skārušas visu uzņēmuma komandu. Neviens nevēlas būt “vājais posms”, un tas nozīmē, ka darbinieki vairāk notic saviem spēkiem un meklē risinājumus, kā lietas paveikt labāk. Tas ir pirmais pakāpiens uzņēmuma izaugsmei, ko jāturpina stiprināt. Mūs raksturo solījumu pildīšana jeb vārdi, kuriem seko darbi.

Nesen notikušajā pasaules kausa futbola finālturnīrā ikviens varēja pārliecināties, cik liela nozīme ir gribasspēkam. Skatoties fināla spēli, bija sajūta, ka Argentīnas komanda daudz vairāk vēlas uzvarēt nekā Francijas komanda. Abās komandās spēlē pieredzējuši un profesionāli futbolisti, bet redzot, kā pēc iegūtajiem vārtiem mainījās argentīniešu degsme uzvarēt, mēs visi sapratām, cik liela nozīme ir ticībai uzvarēt.

Es novēlu, lai Grindeks komandai, sākot ar vadītājiem, vienmēr ir ticība uzvarai! Vēlu saglabāt pozitīvu attieksmi ikvienā dzīves situācijā, ieraudzīt tajā gaišo un iet uz priekšu pretī savām iecerēm!

Saistītie raksti

magnifiercrossmenu