Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai

Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai

image 1

Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai

2023. gada 11. janvārī AS “Grindeks” parakstīja līgumu Nr. 5.3-8-L-2023/3 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk tekstā – LIAA) par AS “Grindeks” projekta AS “Grindeks” Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu LIAA īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

AS “Grindeks” Projekta mērķis: paaugstināt nodarbināto – vadītāju un speciālistu – kvalifikāciju un prasmes praktiskā projektu vadībā, kas veicinās uzņēmuma produktivitāti, darba efektivitāti un eksportspēju, kā arī komersanta transformāciju un inovācijas atbilstoši globālajām tendencēm. Apmācību ietvaros tiks apgūta labā prakse projektu vadībā pie nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi, saņemti to ieteikumi un atgriezeniskā saite. Tiks praktiski apgūtas darba metodes, pieejas, izmantojamie rīki, kuri pēc tam tiks pielietoti praktiskā darbā uzņēmumā, vadot eksporta un zāļu izstrādes projektus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8’000,00 EUR, no tām ERAF Atbalsta summa ir 6’800,00 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 30. septembrim.

Publicēts: 11.01.2023.

Projekta ieviešanas gaitas apraksts: 17.05.2023. tiek parakstīts līgums starp AS “Grindeks” un apmācību centru SIA “VP Sales”. Jūnijā notiek apmācību plānošanas un grupu komplektēšanas darbības. Augustā norit apmācības. Septembrī tiek veikti norēķini ar apmācību sniedzēju un tiek sagatavota projekta atskaite.

Publicēts: 02.09.2023.

magnifiercrossmenu