AS Grindeks nerevidēts konsolidētais starpperiodu pārskats par 2014. gada 12 mēnešiem

AS Grindeks nerevidēts konsolidētais starpperiodu pārskats par 2014. gada 12 mēnešiem

27/02/2015

Šodien, 27. februārī akciju sabiedrības Grindeks „NASDAQ Riga” iesniegtie 2014. gada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka 2014. gadu Koncerns noslēdza ar 2,3 milj.euro zaudējumiem, kas attiecināmi uz mātes sabiedrības akcionāriem. Salīdzinoši 2013. gadā koncerna neto peļņa bija 13,5 milj. euro. Koncerna apgrozījums 2014. gadā bija 88,4 milj. euro, kas ir par 30 milj. euro vai par 25% mazāk nekā 2013. gadā. Koncerna bruto peļņas rentabilitāte 2014. gadā bija 54%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija -2,6%.

2014. gadā Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 60 pasaules valstīm, kopumā par 83 milj. euro, kas ir par 29,3 milj. euro vai par 26% mazāk nekā 2013. gadā. Ģeopolitiskā situācija Krievijā un Ukrainā ir galvenais Koncerna darbības rādītāju ietekmējošais faktors. Lielākā daļa Koncerna zaudējumu ir saistāma ar dramatisko Krievijas rubļa vērtības kritumu, kura rezultātā uzņēmuma neiegūtā peļņa veido vismaz 6,2 milj. euro.

Pārskata perioda beigās debitoru parādu apjoms veidoja 56,2 milj. euro, kas ir par 9 milj. eurovairāk nekā kreditoru apjoms, kas veidoja 47,3 milj. euro. Kreditoru saistībās iekļauti arī 9 milj.euro par dividendēm, kas tiks izmaksātas 2015. gada 10. martā. Savukārt apgrozāmo līdzekļu apjoms pārskata perioda beigās bija 77,5 milj. euro, kas par 42 milj. euro pārsniedza īstermiņa kreditoru apjomu, kas bija 35,4 milj. euro apjomā. Jāņem vērā, ka ģeopolitiskā situācija Krievijā un Ukrainā ietekmē ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu farmācijas nozares uzņēmumus, tajā skaitā arī Grindeks sadarbības partnerus. Noteiktā mērā tas atsaucas arī uz naudas plūsmu, taču kopējo finanšu situāciju Grindeks vērtē kā stabilu.

Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2014. gadā bija 78,9 milj. euro un ir samazinājies, salīdzinot ar 2013. gadu, par 21,4 milj. euro vai 21%. Galvenie gatavo zāļu tirgi bija Krievija, pārējās NVS valstis, Gruzija un Baltijas valstis. Krievijas, pārējo NVS valstu un Gruzijas pārdošanas apjoms 2014. gadā sasniedza 60,5 milj. euro, kas ir par 26,2 milj. euro vai 30% mazāk nekā 2013. gadā. Augstāko pieaugumu, salīdzinot ar 2013.gadu, uzrādīja Armēnija +50%, Baltkrievija +21%, Azerbaidžāna +17%, un Turkmenistāna +12%. Savukārt gatavo zāļu formu pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs sasniedza 18,4 milj. euro, kas ir par 4,8 milj.euro vai 36% vairāk nekā 2013. gadā. 2014. gadā Grindeks ir uzsācis gatavo zāļu eksportu uz vairākiem jauniem tirgiem – Lielbritāniju, Somiju, Slovākiju, Spāniju, Nīderlandi un Portugāli. 2014.gadā sekmīgi turpinājās sadarbība ar Tunisiju, palielinot pārdošanas apjomu 2,7 reizes, salīdzinot ar 2013. gadu, Vjetnamu, palielinot pārdošanas apjomu 4,3 reizes, Rumāniju, palielinot pārdošanas apjomu 3 reizes. Tirgos, kas atrodas ārpus NVS un Baltijas valstīm, apgrozījums 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir palielinājies 3,7 reizes.

2014. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 9 milj. euro, kas ir par 8,9 milj. euro vai 50% mazāk nekā 2013. gadā. Galvenie Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi 2014. gadā bija Nīderlande, Vācija, Kanāda, ASV, Francija, Īrija un Japāna. Grindeks pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2014. gadā bija zopiklons, oksitocīns, ftorafūrs, droperidols, ksilazīns, medetomidīns, detomidīns un UDHS.

Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju galvenajos gatavo zāļu tirgos, 2014. gadā Koncerns turpināja stratēģiski svarīgākos pētniecības un attīstības projektus. Sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem sekmīgi pabeigti kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – ķīmiskie un preklīniskie farmakoloģiskās efektivitātes pētījumi, kas ir nozīmīgs posms jauna medicīnas preparāta radīšanā. Otrs projekts ir medikamenta Mildronāts® reģistrācija Ķīnā, kur šobrīd tiek veikts preparāta 3. fāzes klīniskais pētījums.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Ņemot vērā Grindeks pieredzi biznesa organizācijā 60 pasaules valstīs, uzņēmums ir pārliecināts, ka biznesa diversifikācija un mērķtiecīga darbības pārstrukturizācija, nesīs pozitīvu rezultātu. Nākamajā periodā Grindeks aizvien vairāk koncentrēsies uz jaunajiem tirgiem, diversificējot savu darbību un samazinot riskus. Uzņēmums arī iepriekš ir saskāries ar dažādām krīzes situācijām un spējis profesionāli koncentrēt savas zināšanas un resursus, lai šķēršļus pārvarētu.”

Nerevidēts Grindeks 2014. gada 12 mēnešu finanšu pārskats (423 KB)

Saistītās ziņas

magnifiercrossmenu