Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam zinātniekiem, mācību iestādēm, mācībspēkiem piešķir Ls 30 000

Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam zinātniekiem, mācību iestādēm, mācībspēkiem piešķir Ls 30 000

12/11/2007

Baltijas vadošā farmācijas uzņēmuma AS Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam izcilākajiem un jaunajiem Latvijas zinātniekiem, mācībspēkiem un mācību iestādēm pasniegs prēmijas un stipendijas 30 000 latu vērtībā. Svinīgais Zinātnes dienai veltītais pasākums norisināsies šī gada 12. novembrī, plkst. 13:00, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1.

„Ilgstoša sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem un mācību iestādēm dod iespēju veiksmīgāk apzināt un ieviest jaunākās tehnoloģijas, radīt jaunus produktus, kā arī veicina profesionālu nozares speciālistu izaugsmi un izglītošanos. Sadarbojoties ar mācību iestādēm – aprīkojot laboratorijas, labiekārtojot telpas un atjaunojot materiālo bāzi – AS Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam sniedz iespēju skolēniem un studentiem mācību procesā apgūtās zināšanas pārbaudīt praksē un sagatavoties profesionālās karjeras sākumam farmācijas nozarē,” norāda AS Grindeks fonda Zinātnes un izglītības atbalstam valdes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans.

Šogad lielākās atbalsta prēmijas AS Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam piešķir mācību iestādēm – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedrai, Latvijas Universitātes (LU)Ķīmijas fakultātei, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai, Dobeles Valsts ģimnāzijai, Daugavpils 10. vidusskolai.

Lai mudinātu skolotājus pēc iespējas aktīvāk ieinteresēt jauniešus par dabaszinātnēm, fondā īpaša loma atvēlēta mācībspēku atbalstīšanai. Šogad prēmijas saņem Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktors, lektors, profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Valērijs Krupskis, Skaistkalnes vidusskolas ķīmijas un fizikas skolotāja Biruta Igaune un Iecavas vidusskolas ķīmijas skolotājs Mihails Gorskis.

Jau par tradīciju kļuvusi arī ievērojamāko Latvijas zinātnieku un labāko jauno zinātnieku godināšana Zinātnes dienā. Par izcilu veikumu vai mūža ieguldījumu zinātnē piešķir trīs „Zelta pūces”, un katrs no laureātiem saņem arī 1000 latu lielu prēmiju.

Par būtisku ieguldījumu medicīnas ķīmijas metodoloģijas attīstībā Latvijā un jaunu zāļu vielu izstrādē „Zelta pūci” saņem ķīmijas zinātņu doktors, Latvijas Organiskās sintēzes institūta CNS aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs Valerjans Kauss.

Prestižā „Zelta pūce” piešķirta arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķei, Filoloģijas habilitētājai doktorei, Latvijas Universitātes aģentūras Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļas vadošā pētniecei, LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājai Valentīnai Skujiņai par monogrāfiju ”Salikteņi G. Menceļa vārdnīcā “LETTUS” un krājumā “Phraseologia Lettica””.

„Zelta pūci” saņem fizikas habilitētais doktors, Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors, Latvijas Universitāte profesors Jānis Spīgulis par veiktajiem pētījumiem biomedicīniskajā optikā. J.Spīguļa pētījumu rezultātā Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biooptikas un šķiedru optikas laboratorijā izstrādāti jauni optiskie paņēmieni ādas un asinsvadu saslimstību diagnostikai.

„Sudraba pūces” par nozīmīgiem atklājumiem piešķirtas četriem jaunajiem zinātniekiem, un katrs no viņiem saņem arī250 latu lielu stipendiju. „Sudraba pūces” saņem RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes inženierzinātņu maģistre ķīmijā Imanta Brūvere par darbu “4-Aril un 4-piridilaizvietoto 1,4-dihidropiridīnusintēze un alkilēšana”, LU Ķīmijas fakultātes dabaszinātņu maģistrs ķīmijā Andrejs Krasikovs par darbu “Vara katalizētā indola halogenīdu amidēšana”, LU Ķīmijas fakultātes dabas zinātņu maģistrante ķīmijā Agnese Kukāre par darbu “Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācijas samazināšanas iespējas pārtikas produktos” un LU Medicīnas fakultātes doktorante Jolanta Pupure par darbu “Uz mitohondrijiem mērķētu vielu neiro-, kardio- un hepatoprotektīvie efekti azidotimidīna toksicitātes modelī”.

AS Grindeks fonds Zinātnes un Izglītības atbalstam tika nodibināts 2006. gada februārī, izvērtējot pasaulē labāko pieredzi un mērķtiecīgi apvienojot līdzšinējos Grindeks īstenotos izglītības atbalsta projektus. Tā galvenais mērķis ir stimulēt jauniešu interesi par nozari un vēlmi apgūt inženiertehniskās zinātnes, dabaszinātnes un farmāciju.

Saistītās ziņas

Grindeks_Razotnes9

Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina,...
18/07/2023
magnifiercrossmenu