Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Picture1

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

2023. gada 30. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk tekstā - Kompetences centrs) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā - Aģentūra) ir noslēgusi līgumu par projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, Projekta Līgums Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 (turpmāk tekstā – Projekts).

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši diviem pētniecības virzieniem:

  1. Biofarmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija;
    1. Farmācija (oriģinālzāles un patentbrīvās zāles), dabas vielu zāles, organiskā ķīmija, kosmētika.

Projekta ilgums: 02/2023-06/2026

Kopējais budžets: 6’561’147,15 EUR

ES finansējums: 3’125’000,00 EUR

Projekta ietvaros AS “Grindeks” realizē sekojošus pētniecības projektus:

  1. Pētniecības projekts Nr.6 “Patentbrīvo zāļu bioekvivalences pētījumi” (turpmāk - Pētniecības projekts Nr.6);
  2. Pētniecības projekts Nr.7 “Jaunu gatavo kombinēto un monoproduktu sirds un asinsvadu sistēmas slimības grupas zāļu formu izstrāde” (turpmāk - Pētniecības projekts Nr.7);
  3. Pētniecības projekts Nr.8 “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija glaukomas ārstēšanai” (turpmāk - Pētniecības projekts Nr.8).

AKTIVITĀŠU PROGRESS

Laika periodā līdz 31.12.2023.:

1. Pētniecības projekta Nr. 6 ietvaros izsludinātas un pabeigtas 2 iepirkuma procedūras, noslēgti 2 līgumi un uzsākta 2 pētījumu realizācija. 1 pētījumam saņemta atļauja pētījuma uzsākšanai.

2. Pētniecības projekta Nr. 7 ietvaros izsludinātas un pabeigtas 2 iepirkuma procedūras, noslēgts 1 līgums un uzsākta 1 pētījuma realizācija. Otram pētījumam norit līguma gatavošana.

3. Pētniecības projekta Nr.8 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra pētījuma veikšanai, noslēgts līgums un uzsākta pētījuma realizēšana. Pētījuma vajadzībām izsludināta iepirkuma procedūra reaģentu iegādei, noslēgti 2 iepirkuma līgumi un pabeigta reaģentu piegāde abu noslēgto piegāžu līgumu ietvaros.

Publicēts: 29.12.2023

magnifiercrossmenu