Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4.kārta)

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4.kārta)

ERAF un ESF

image 1

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4.kārta)

2019.gada 29.aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk tekstā – Kompetences centrs) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir noslēgusi līgumu par projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu (turpmāk tekstā – Projekts).

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  1. Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 6 komersantus, kas veic pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 4 708 111.50 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Publicēts: 14.05.2019.)

Projektā iekļautie AS “Grindeks” pētniecības projekti:

 1. Pētniecības projekts Nr. 1 “Biopieejamības pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 1).
 2. Pētniecības projekts Nr. 2 “Jaunu gatavo imūnsupresantu grupas zāļu formu izstrāde” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 2). Apturēts.
 3. Pētniecības projekts Nr. 3 “Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrāde un notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 3).
 4. Pētniecības projekts Nr. 16 “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 16).
 5. Pētniecības projekts Nr. 19 “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 19). Apturēts.
 6. Pētniecības projekts Nr. 27 “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 27).
 7. Pētniecības projekts Nr. 28 “Jaunu gatavo imūnsupresantu grupas zāļu formu izstrāde” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 28).
 8. Pētniecības projekts Nr. 29 “Patentbrīvo zāļu farmakokinētikas pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 29).
 9. Pētniecības projekts Nr. 31 “Nervu sistēmas slimību grupas zāļu farmakokinētikas pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 31).

Projekta īstenošanas gaita:

Periodā no 01.02.2019. – 31.07.2019.:

 1. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 3 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Rīgas Tehniskā universitāte” ar līgumcenu 95’000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju parakstīts līgums, uzsākta pētījuma īstenošana.
 2. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 2 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunu generic kardioloģiskā medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L” (Spānija) ar līgumcenu 230 000EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek gatavots līgums.

(Publicēts 31.07.2019.)

Periodā no 01.08.2019. – 31.10.2019.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros sadarbībā ar “Rīgas Tehnisko universitāti” tiek veikta aktīvās farmaceitiskās vielas – Apiksabans – iegūšanas metodes izstrāde. Šajā periodā tiek veikti un pabeigti šādi darbi: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana, apstiprināšana.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” ar līgumcenu 105’400EUR bez PVN. Tiek gatavots līgums ar iepirkuma uzvarētāju, lai uzsāktu pētījuma īstenošanu.

(Publicēts 31.10.2019.)

Periodā no 01.11.2019. – 31.01.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros tiek īstenota cenu aptauja 2 pilotpētījumiem.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros parakstīts līgums ar iepirkuma uzvarētāju – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (turpmāk – OSI) un uzsākts pētījums “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”. Sadarbībā ar OSI tiek pabeigta pētījuma 1.aktivitāte: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde notekūdeņu pētniecībai” par 17 piegādes daļām ar kopējo līgumcenu 52’800 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētājiem tiek noslēgti piegāžu līgumi, notiek līgumos paredzētās piegādes pētījumu vajadzīgām.
 4. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās uzsāktie pētījumi par jaunu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrādi.

(Publicēts 31.01.2020.)

Periodā no 01.02.2020. – 30.04.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros sagatavošanas stadijā atrodas 2 jauni pilotpētījumi, kā arī norit 2 iepirkuma procedūras par Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros norit 2 iepirkuma procedūras – “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, “Jauna generic onkoloģiskā medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros tiek pabeigts viens AFV pētījums, kas tika veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī turpinās uzsāktais pētījums sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Šajā periodā uzsākts 1. pētījums par jaunas AFV notekūdeņu attīrīšanu, kā arī iegādāti reaģenti pētījuma vajadzībām.

(Publicēts 30.04.2020.)

Periodā no 01.05.2020. – 31.07.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros tiek pabeigtas 2 iepirkuma procedūras par Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā (tiek parakstīti līgumi), kā arī tiek izsludinātas un pabeigtas vēl 2 iepirkuma procedūras par divu citu Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā (tiek gatavoti līgumi).
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros norit darbs pie 2 iepirkuma procedūrām, proti, viena iepirkuma procedūra tiek apturēta, bet otrai tiek izvēlēts iepirkuma uzvarētājs – “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs “Oy Medfiles Ltd.” (Somija), ar līgumcenu 367’450.00 EUR, notiek līguma gatavošana.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās otrs uzsāktais pētījums par jaunas AFV izstrādi sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, kā arī 1. pētījums par notekūdeņu attīrīšanu jaunai AFV.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai”, iepirkuma uzvarētājs -Rīgas Tehniskā universitāte ar līgumcenu 99 000.00 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek parakstīts līgums.
 5. Projektam tiek sagatavoti grozījumi, kas paredz jauna preklīnikas pētījuma uzsākšanu “Grindeks” jaunam oriģinālpreparātam.

(Publicēts 30.07.2020.)

Periodā no 01.08.2020. – 31.10.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 4 pētījumu īstenošanas Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros tiek parakstīts līgums ar “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) un tiek uzsākts pētījums “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros tiek pabeigts otrs AFV pētījums, kas tika veikts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Šajā periodā turpinās 1. pētījums par jaunas AFV notekūdeņu attīrīšanu, kā arī tiek piegādāti reaģenti pētījuma vajadzībām, tiek izsludināts un pabeigts 2.iepirkums par reaģentu piegādi.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tiek realizēta un pabeigta 1.starpposma aktivitāte – sintēzes shēmu izpēte, izvēle un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites sagatavošana.
 5. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde AFV starpnozaru pētījumam”, iepirkuma uzvarētāji -SIA “RELAKEM” (par 1.daļu) ar līgumcenu 16,398.00 EUR bez PVN, SIA “ANTOLS-HIM” (par 2.daļu) ar līgumcenu 4’578.00 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētājiem tiek parakstīti līgumi, notiek līgumu izpilde.
 6. Pētniecības projekta Nr. 19 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos”, iepirkuma uzvarētājs – “Pharmahungary 2000 Ltd.” (Ungārija), ar līgumcenu 179’550 EUR, notiek līguma gatavošana.
 7. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija), ar līgumcenu 616’000 GBP, notiek līguma gatavošana.

(Publicēts 30.10.2020.)

Periodā no 01.11.2020. – 31.01.2021.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 4 pētījumu īstenošanas Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā, no tiem janvārī tiek pabeigti 2 Eiropas Savienības teritorijā īstenotie pētījumi.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās otrās aktivitātes “”Sintezēto AFV notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” apakšaktivitāšu īstenošana – testēšanas eksperimentālā plāna izstrāde un ķīmiskā sastāva raksturošana un toksicitātes izpēte. Šajā periodā tiek piegādāti arī reaģenti pētījuma vajadzībām pirmā un otrā reaģentu iepirkuma ietvaros.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā periodā tiek realizēta 2.starpposma aktivitāte – Sintēzes shēmas izvēle un aprobācija, piemaisījumu identificēšana un 2. starpposma atskaites iesniegšana. Vienlaicīgi tam, balstoties uz pabeigto iepirkumu un noslēgtajiem piegāžu līgumiem, tiek veikta ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde AFV starpnozaru pētījuma vajadzībām (piegādes veic SIA “RELAKEM” (par 1.daļu) un SIA “ANTOLS-HIM” (par 2.daļu).
 5. Pētniecības projekta Nr. 19 ietvaros tiek noslēgta iepirkuma procedūra “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos”.
 6. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros ar iepirkuma uzvarētāju “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) tiek parakstīts līgums par pētījuma “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu un tiek uzsākta zāļu formulācijas izstrāde.

(Publicēts 29.01.2021.)

Periodā no 01.02.2021. – 30.04.2021.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 2 pētījumu īstenošanas Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā, un vienam no tiem saņemta atļauja pētījuma uzsākšanai. Šajā periodā noslēgta 1 iepirkuma procedūra šādam pētījumam – “Sirds līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījums”, kā arī izsludinātas 6 jaunas iepirkuma procedūras.
 2. Pētniecības projekts Nr. 2 – izbeigts.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās otrās aktivitātes “Sintezēto AFV notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” apakšaktivitāšu īstenošana – tiek pabeigta testēšanas eksperimentālā plāna izstrāde (sagatavota starpposma atskaite), turpinās ķīmiskā sastāva raksturošana un toksicitātes izpēte, kā arī tiek uzsākti AFV notekūdeņu attīrīšanas pētījumi stacionārā režīmā. Šajā periodā turpinās iepirkto reaģentu piegādes.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā periodā tiek realizēta 3.starpposma aktivitāte – Sintēzes metodes optimizācija laboratorijas mērogā (līdz 500 ml kolbu tilpumiem), piemaisījumu sintēzes metožu izstrāde un paraugu sintēze 100 mg mērogā un to raksturošana.
 5. Pētniecības projekts Nr. 19 – izbeigts.
 6. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi.
 7. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu, notiek zāļu formulācijas izstrāde.
 8. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros realizētas 4 iepirkuma procedūras par farmakokinētikas pētījumiem 4 jaunu preparātu izstrādei. Noslēgti divi līgumi, uzsākot divus sekojošus pētījumus: a) “Sirds līdzekļu grupas zāļu farmakokinētikas pētījums” (izpildītājs – “Arab Pharmaceutical Industry Consulting (APIC)/ Pharmaceutical Research Unit (PRU)”, līguma summa: 65,000 EUR); b) “Gremošanas trakta un vielmaiņas slimību grupas zāļu farmakokinētikas pētījums – 2” (izpildītājs – “Arab Pharmaceutical Industry Consulting (APIC)/ Pharmaceutical Research Unit (PRU)”, līguma summa: 61,000 EUR).

(Publicēts 30.04.2021.)

Periodā no 01.05.2021. – 02.08.2021.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 2 pētījumu īstenošanas Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā. Šajā periodā noslēgtas 6 iepirkuma procedūras un izsludinātas 2 jaunas iepirkuma procedūras par pētījumu īstenošanu.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros noslēdzas darbs pie projekta aktivitātes “Sintezēto AFV notekūdeņu ķīmiskā sastāva raksturošana un toksicitātes izpēte” un nodota 2. starpposma atskaite. Šajā periodā turpinās iepirkto reaģentu piegāde.
 3. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā periodā tiek pabeigta 3.starpposma aktivitāte – Sintēzes metodes optimizācija laboratorijas mērogā (līdz 500 ml kolbu tilpumiem), piemaisījumu sintēzes metožu izstrāde un paraugu sintēze 100 mg mērogā un to raksturošana, nodota 3.starpposma atskaite.
 4. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi.
 5. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu, notiek zāļu formulācijas izstrāde.
 6. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros realizētas 2 iepirkuma procedūras par farmakokinētikas pētījumiem, uzsākti 2 pētījumi un turpinās jau esošo vēl 2 pētījumu īstenošana.

(Publicēts 02.08.2021.)

Periodā no 03.08.2021. – 02.11.2021.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros pabeigtas 2 iepirkuma procedūras, norit darbs pie 9 pētījumu īstenošanas dažādās to attīstības stadijās.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros tiek realizētas divas projekta aktivitātes – 3.aktivitāte “Sintezēto AFVnotekūdeņu attīrīšanas pētījumi stacionārā režīmā”, 4.aktivitāte “Sintezēto AFVnotekūdeņu attīrīšanas pētījumi caurplūdes režīmā”. Ceturtās aktivitātes ietvaros uzsākta notekūdeņu biodegradācijas pārbaude laboratorijas mēroga eksperimentālajā pilotiekārtā, modelējot reālo attīrīšanas procesu.
 3. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā periodā tiek uzsākta pēdējā, 4.starpposma aktivitāte – “Jaunās AFV sintēzes metodes tehnoloģijas mērogošana un optimizācija”. Aktivitāte tiks pabeigta līdz 2021. gada 20. decembrim.
 4. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu. Realizācijā atrodas pirmās divas projekta aktivitātes – Jaunas zāļu formulācijas izstrāde, IVRT metodes izstrāde.
 5. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Norit darbs pie gatavās formas (tabletes) izstrādes.
 6. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros pabeigts 1 pētījums un turpinās darbs pie 4 pētījumu īstenošanas dažādās to attīstības stadijās.

(Publicēts 02.11.2021.)

Periodā no 03.11.2021. – 02.02.2022.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros pabeigti 3 pētījumi un 5 pētījumi atrodas dažādās to realizācijas pakāpēs.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros pabeigtas pēdējās divas aktivitātes – 3.aktivitāte “Sintezēto AFVnotekūdeņu attīrīšanas pētījumi stacionārā režīmā”, 4.aktivitāte “Sintezēto AFVnotekūdeņu attīrīšanas pētījumi caurplūdes režīmā”, sagatavotas Starprezultātu un Gala atskaites. Pētījums sekmīgi pabeigts.
 3. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros pabeigta 4.starpposma aktivitāte – “Jaunās AFV sintēzes metodes tehnoloģijas mērogošana un optimizācija”, sagatavota 4.starpposma jeb Gala atskaite. Pētījums sekmīgi pabeigts.
 4. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu. Pabeigtas pirmās divas projekta aktivitātes – Jaunas zāļu formulācijas izstrāde, IVRT metodes izstrāde, uzsākta trešā projekta aktivitāte – Tehnoloģijas izstrāde, tehnoloģijas optimizācija un pirmsstabilitātes pētījumi.
 5. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Norit darbs pie gatavās formas (tabletes) izstrādes.
 6. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros pabeigti 3 pētījumi, un turpinās darbs pie 1 pētījuma īstenošanas.

(Publicēts 02.02.2022.)

Periodā no 03.02.2022. – 02.05.2022.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros 5 pētījumi atrodas dažādās to realizācijas pakāpēs.
 2. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu. Katra izstrādājamā forma atrodas dažādās realizācijas pakāpēs – vienai formai notiek darbs pie IVRT metodes, otrai formai norit tehnoloģijas izstrāde, tehnoloģijas optimizācija un pirmsstabilitātes pētījumi.
 3. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Norit darbs pie gatavās formas (tabletes) izstrādes.
 4. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros pabeigti 3 pētījumi, un turpinās darbs pie 1 pētījuma īstenošanas.
 5. Uzsākts jauns Pētniecības projekts Nr. 31 “Nervu sistēmas slimību grupas zāļu farmakokinētikas pētījumi”. Tā ietvaros pabeigta 1 iepirkuma procedūra un noslēgts līgums par pētījumu “Nervu sistēmas slimību grupas zāļu farmakokinētikas pētījums – 3” (izpildītājs – “International Pharmaceutical Research Center” (IPRC)). Izsludināti un tuvākajā laikā noslēgsies vēl 2 iepirkumi par 2 jaunu produktu izpēti.

(Publicēts 02.05.2022.)

Periodā no 03.05.2022. – 02.08.2022.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros 2 pētījumi atrodas dažādās to realizācijas pakāpēs, notiek gatavošanās darbi pie 2 jauniem pētījumiem.
 2. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu. Katra izstrādājamā forma atrodas dažādās realizācijas pakāpēs.
 3. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Norit darbs pie gatavās formas (tabletes) izstrādes.
 4. Pētniecības projekta Nr. 29 ietvaros pabeigti visi 4 pētījumi.
 5. Pētniecības projekta Nr. 31 ietvaros pabeigtas visas 3 iepirkuma procedūras, notiek līgumu parakstīšana un pētījumu uzsākšana.

(Publicēts 02.08.2022.)

Periodā no 03.08.2022. – 02.11.2022.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros 4 pētījumi atrodas dažādās to realizācijas pakāpēs, tiek pabeigts 1 pētījums un sagatavota Gala atskaite.
 2. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) norit pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu. Katra izstrādājamā forma atrodas dažādās realizācijas pakāpēs.
 3. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Norit darbs pie gatavās formas (tabletes) izstrādes.
 4. Pētniecības projekta Nr. 31 ietvaros 3 pētījumi atrodas dažādās to realizācijas pakāpēs. Tiek pabeigts 1 pētījums un sagatavota Gala atskaite.

(Publicēts 02.11.2022.)

Periodā no 03.11.2022. – 31.12.2022.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros tiek pabeigts 1 pētījums un sagatavota Gala atskaite. Pārējie pētījumi tiek apturēti.
 2. Pētniecības projekta Nr. 27 ietvaros sadarbībā ar “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) tiek pabeigts pētījums par “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrādi”. Sagatavota pētījuma Gala atskaite.
 3. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) tiek pabeigts pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi. Sagatavota pētījuma Gala atskaite.
 4. Pētniecības projekta Nr. 31 ietvaros tiek apkopoti 1 pabeigtā pētījuma rezultāti. Pārējie pētījumi tiek apturēti.

(Publicēts 30.12.2022.)

magnifiercrossmenu